UWAGA

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną od 22.03.2021r. do 9.04.2021r. obowiązują zmiany w obsłudze Czytelników:
– W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ wypożyczenia i zwroty realizowane są wyłącznie poprzez wrzutnię i książkomat.
– FILIE będą NIECZYNNE.
– Wprowadzona została prolongata wypożyczonych zbiorów na okres 18.03.2021r. – 19.04.2021r., a kary za niezwrócone w tym czasie zbiory nie będą naliczane.
– zamknięta zostaje Czytelnia Ogólna i Czytelnia Internetowa
W związku z dużym zainteresowaniem książkomatem, uprzejmie prosimy o jak najszybsze odbieranie zamówionych zbiorów.
O wszystkich zmianach w obostrzeniach będziemy informować na bieżąco we wszystkich kanałach informacyjnych.
Skip to content