Browsing CategorySpołeczna Pracownia Digitalizacji

Zachować od zapomnienia

Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD) to projekt utworzenia wielofunkcyjnej pracowni skanowania i przetwarzania zbiorów, realizującej zadania na rzecz Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). Założony w 2016 roku czechowicki oddział SPD skupia się na materiałach źródłowych dotyczących Czechowic-Dziedzic i Śląska Cieszyńskiego. Jej celem jest badanie i utrwalanie na nośnikach cyfrowych źródeł dotyczących społeczności lokalnej i próba odtworzenia krajobrazu Czechowic-Dziedzic z minionych stuleci, jednocześnie podjęcie próby odnalezienia i zbadania tych wydarzeń bądź zjawisk, które łączą nasze miasto i Śląsk Cieszyński z dziejami Polski, Europy i Świata.

Skip to content